Mro Andrew Calleja

Mro. Andrew Calleja beda l-karriera mużikali tiegħu mal-banda Għaqda Mużikali Sant’ Andrija ta’ Ħal-Luqa. Hemmhekk l-ewwel lezzjonijiet tal-mużika tiegħu għand is-Surmast Mro. Paul Schembri, fejn ta’ 15-il sena għamel l-ewwel debutt ma’ din l-istess band bit-trombon.

Is-Surmast Andrew Calleja kompla l-karriera mużikali fl-1982 meta ngħaqad mal-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta. Huwa s-servizz tiegħu u mal-Orkestra Nazzjonali u l-Big Bands, fejn iddoqq b’diversi xogħlijiet mużikali. Wara diversi snin ta’ studju fit-teorija u l-armonija għand il-kondutturi Mro. Ronnie Debattista, Mro. Manoel Pirotta u Mro. Raymond Sciberras, Mro. Andrew Calleja kiseb diversi diplomi meta għadda mill-eżami tal-Fellowship.

Is-Surmast Andrew Calleja inħatar bħala Assistent Surmast tal-Banda Anici u Każin Soċjali fl-1988 u eżattament għaxar snin wara, fl-1998 inħatar bħala surmast tal-banda mal-banda, iżda kien diġà fetaħ mis-Surmast tal-Banda tas-Soċjeta Mużikali Madonna tal-Ġilju ta’ L. -Imqabba.

Matul dawn is-snin mal-Banda Anici, is-Surmast Andrew Calleja għallem diversi studenti fis-sezzjoni tat-teorija tar-ram u kiteb diversi marċi, kompożizzjonijiet Funebri u oħrajn jinkludu clips klassiċi li jvarjaw u jinsabu wkoll fl-arkivju mużikali ta’ din il-banda u dderieġa lil Hynix diversi kunċerti kemm fit-Teatru tal-Istitut Kattoliku fil-Furjana, Sala Sir Temi Zammit fl-Università ta’ Malta u anke fir-Residenza Teatru ta’ San Vinċens de Paul.

Fl-1996 kien siefer mal-banda Anici fil-Kanada u l-Istati Uniti tal-Amerika. Il-karriera tiegħu bħala surmast tal-Banda Anici kienet fl-aħħar tal-2005.