APPLIKAZZJONIJIET

Applikazzjoni: Kumitat Amministrattiv 2022-2024

Applikazzjoni: Kumitat Amministrattiv 2022-2024

IL-KUMITAT AMMINISTRATTIV (KA) ikun jikkonsisti minn disa’ membri marbuta b’terminu minimu ta’ sentejn. Il-President, is-Segretarju u l-Kaxxier jiffurmaw l-Eżekuttiv, id-Direttur tal-Każin u l-Uffiċċjal fuq Relazzjonijiet Pubbliċi ikunu karigi dedikati filwaqt li l-erba’ karigi l-oħra jinħatru skont l-eżiġenza ta’ Viċi-Kapijiet, Managers jew Uffiċċjali minn fost: Viċi- President; Viċi-Segretarju; Viċi-Kaxxier; Project Manager; Activity Manager; Uffiċċjal fuq Fondi; Prokuratur fuq Fratellanza u Assi Ekkleżjastiċi; Medjatur fuq Relazzjonijiet Interni, Viġilanza u Rikonċiljazzjoni.

Għaldaqstant, nitolbukom tieħdu nota ta’ dawn ir-responsabbiltajiet u r-regolamenti mġedda li se jiġu applikati fil-formolazzjoni ta’ dan il-Kumitat Amministrattiv. Grazzi.