APPLIKAZZJONIJIET

Applikazzjoni: Kumitat Għaqda Banda 2023-2024

L-applikazzjonijiet se jagħlqu nhar il-Ħadd, 29 ta’ Ottubru 2023 u se jkunu qegħdin jinġabru mis-Segretarju Ġenerali, is-Sur Julian Falzon; numru ta’ kuntatt: 77406720. Wara li jiġu evalwati l-applikazzjonijiet, se jsir kuntatt għall-ewwel laqgħa. Grazzi!