ELEZZJONI

Il-Kumitat Amministrattiv fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju jixtieq javża li wara li nhar l-Erbgħa 6 ta’ Lulju ingħalqu l-applikazzjonijiet sabiex jiġi iffurmat il-Kumitat tas-Sezzjoni Żgħażagħ u ġew sottomessi 15-il applikazzjoni. Il-lista tal-applikanti f’ordni alfabetiku hija din:

Mark Barbara, Kirk Cardona, Reuben Casha, Andre Cassar, Aiden Cilia, Dylan Cilia, Federica Falzon, Owen Farrugia, Martina Frendo, Kieran Hendy, Ralston Mifsud, Shanaia Montebello, Glenn Muscat, Avril Spiteri u Nicole Zammit

Skond ir-regolamenti maħruġa, jridu jiġu eletti 11-il persuna, għalhekk ser tkun qiegħda issir elezzjoni nhar is-Sibt 9 u l-Ħadd 10 ta’ Lulju 2022. Nitolbukom taraw il-punti li ġejjin:

  • Il-votazzjoni ser issir online fuq il-website www.talgilju.com
  • Il-votazzjoni ser tkun miftuħa mis-Sibt 9 ta’ Lulju fid-9am sal-Ħadd 10 ta’ Ġunju f’12pm
  • Dawk is-soċji li huma tesserati u li għandhom bejn 16 u 30 sena BISS huma eliġibbli li jivvutaw
  • Kull persuna eliġibbli li tivvota ser tirċievi email nhar is-Sibt 9 ta’ Lulju fid-9am b’link UNIKU li bih tkun tista tivvota darba biss
  • Min huwa tesserat u għandu l-eta stipulata iżda ma’ irċiviex l-email jista jivvota l-każin fejn ser ikun hemm rappreżentant tal-Kummissjoni Elettorali li jgħinu jivvota b’mod diġitali jew ibat messaġġ whatsapp fuq +356 9957 3871

Minn qalbna inħeġġu kull min jista sabiex jivvota u jkun ta’ kontribut biex jingħaqqad it-30 Kumitat ta’ din l-ewwel sezzjoni żgħażagħ ġewwa l-Imqabba, is-Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju.