Nhar is-Sibt 18 ta’ Ġunju 2011, l-Għaqda tan-Nar Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ħarqet dik li sa issa hija rikonoxxuta bħala l-ikbar raddiena li qatt inbniet u fid-dinja. Tassew, ir-rota kellha dijametru ta 32.044 metri, u permezz tal-logħob tan-nar, għamlet erbgħa tidwiriet u nofs sħaħ 360 grad. Skont ir-rekwiżiti uffiċjali tal-GWR, ir-rota kellha ddur darba biss sabiex tkun ikkonfermata bħala l-ikbar raddiena fid-dinja.

L-istruttura ntrabtet permezz ta’ krejn ma’ torri għoli tmien sulari. B’kollox, l-istruttura mill-ogħla punt sal-livell tat-triq kienet għolja tlettax-il sular. Il-piż tiegħu kien madwar 4 tunnellati. Bħala statistiċi, huwa nteressanti li wieħed jinnota li 500 metru ta’ ħabel tal-azzar u 4500 metru ta’ wajer kienu meħtieġa għall-amalgamazzjoni tal-istruttura tar-reddiena. Barra minn hekk, 2400 bozza LED intużaw biex jixgħeluha. Fejn jidħol logħob tan-nar, intużaw madwar 2000 biċċa sabiex ir-rota tingħata l-imbuttatura meħtieġa biex idur.

Ir-reddiena, li nbniet fi tmien xhur, kienet taħt is-sorveljanza professjonali tal-Perit Ivan Coleiro. Fit-18 ta ‘Ġunju 2011, filgħodu, żewġ inġiniera indipendenti ċċertifikaw id-daqs tad-dijametru tar-rota fil-preżenza tas-Sur Michael Whitty, l-aġġudikatur uffiċjali tal-GWR għal dan l-avveniment. Il-ħin u x-xogħol investiti fiha taw ir-riżultati. Tabilħaqq, fil-lejl tat-18 ta’ Ġunju 2011, bil-“Palladio” minn Escada indaqqet fl-isfond, u r-reddiena ġiet iddikjarata bħala l-akbar waħda fid-dinja mill-aġġudikatur uffiċjali nnifsu. Iċ-ċelebrazzjoni tar-rekord il-ġdid miksub mill-Għaqda tan-Nar Madonna tal-Ġilju saret matul sena speċjali għas-Soċjetà Mużikali tal-Madonna tal-Ġilju sewwasew meta din iċċelebrat l-ewwel ċentinarju mit-twaqqif tagħha.

Għal aktar informazzjoni idħol fil-Guinness World Record Website.