Warda fit-Tieqa

Il-kumpanija teatrali Golden Lilies fi ħdan is-Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba, tippreżenta “Warda fit-Tieqa”. Kummiedja fi tliet atti ta’ Emmanuel Francalanza, b’direzzjoni ta’ Alessio Farrugia.

X’jiġri meta Sylvia tinnamra ma’ Tony? U fiex jidħol in-nannu, li kien maġġur? X’hemm jinkwetaha lil Doris li tiġi omm Sylvia? U l-wasla ta’ Raymond? Min hu Raymond?

Atturi

SILVIA
Bernice Magro

TONY
(namrat ta’ Sylvia)
Tyrone Barbara

JANIE
(is-seftura)
Nicole Zammit

PAWLU
(l-Kok)
Reuben Casha

DORIS
(it-tifla tal-Maġġur)
Stephanie Tanti

TONI
(il-ġardinar)
Mark O’Neil

FREDU
(il-Butler)
Jason Tanti

IL-MAĠĠUR
Salvu Mizzi

RAYMOND
(ir-raġel ta’ Doris)
Aleandro Bartolo

SURĠENTA
Vanessa Buhagiar

CARMEN
(il-ħabiba ta’ Doris)
Shanaia Montebello

PULIZIJA
Owen Farrugia u Mark Barbara

Ritratti