Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju
Palazz il-Ġilju
Church Square
L-Imqabba
Malta

Email: info [at] talgilju.com

Mobile: +356 7740 6720