Politika tal-Privatezza

Din id-dikjarazzjoni tapplika għas-sit elettroniku uffiċjali tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba u ġiet aġġornata f’Lulju 2020.

Status ta’ konformità

Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba timpenja ruħa li jagħmel is-servizzi online fuq il-portal tagħha għal kulħadd. Għandna bażi ta’ utenti nazzjonali u globali u aħna ddedikati biex intejbu kontinwament l-aċċessibilità tas-servizzi tagħna b’enfasi fuq ir-rekwiżiti kontra d-diskriminazzjoni tal-Att dwar l-Opportunitajiet Indaqs (Persuni b’Diżabilità) tal-2000 (EOA).

Proċess ta’ konformità

Il-portal tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba huwa mfassal biex jaħdem ma’ Internet Explorer 11 (billi juża l-aħħar verżjoni ta’ Silverlight) u l-iktar żewġ verżjonijiet riċenti ta’ browsers Firefox u Chrome.

Bħala parti minn dan l-isforz, is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba aderixxiet mal-istandards ta’ aċċessibilità EN310549 u l-linji gwida WCAG2.0. Ir-riżorsi u l-prodotti online tagħna huma evalwati kemm manwalment kif ukoll programmatikament għall-konformità mal-linji gwida AA WCAG 2.0 Level AA. Il-Portal tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba b’mod partikolari huwa mfassal biex jaħdem tajjeb u jkun aċċessibbli meta jkun aċċessat bi prodotti ta’ hardware u software aġġornati kif xieraq.

Billi jagħraf li l-aderenza mal-istandards u l-linji gwida waħedha ma tistax tiżgura li prodott ikun aċċessibbli, id-DOI jwettaq ukoll evalwazzjonijiet tal-użabilità b’kollaborazzjoni ma’ persuni b’diżabilità, sabiex jiġbor ir-reazzjonijiet meħtieġa. Aħna nagħmlu ħilitna biex nimplimentaw aċċessibilità għal mezzi ta’ informazzjoni li huma pprovduti permezz ta’ pjattaformi ta’ partijiet terzi kull fejn possibbli.

Miżuri ta’ aċċessibilità

Il-portal tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba ma jużax widgets tat-tipa, tat-tkabbir u tal-modifika tal-kulur. Dan għaliex nemmnu li din il-funzjonalità hija diġà integrata fil-biċċa l-kbira tal-browsers tal-web jew hija disponibbli permezz ta’ add-ons u plugins differenti li utenti varji huma liberi li jippersonalizzaw għall-bżonnijiet tagħhom. B’riżultat ta’ dan, dawn il-klassifikazzjonijiet tal-utenti arbitrarji huma disponibbli għal ħafna mis-siti elettroniċi. Sabiex nippermettu dan il-livell ta’ adattament, aħna nfittxu li nimmassimizzaw il-kompatibilità ma’ dawn il-modifiki tal-utent.
Minbarra l-linji gwida msemmija hawn fuq u bħala parti minnhom, il-portal tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba jimplimenta l-karatteristiċi ta’ aċċessibili​tà li ġejjin:

  • Ġerarkija konsistenti tal-intestatura HTML u t-tqassim tal-informazzjoni fuq paġni tal-web differenti
  • Il-kontenut ta’ ​informazzjoni huwa organizzat fil-listi HTML kull fejn applikabbli
  • Script li jenfasizza link focus sabiex jingħataw għejun viżwali għal utenti esklużivi tat-tastiera
  • Faċilità ta’ RSS fuq ċertu kontenut ta’ interess
  • It-titlu tal-immaġni, alt tag u caption kull fejn din l-informazzjoni hija relevanti u utli
  • Jimmassimizza l-kuntrast tal-kulur għal test fejn applikabbli
  • It-test tal-ħolqa attwali huwa deskrittiv biżżejjed biex jinforma lill-utent fejn il-ħolqa​ tintwera

Kontenut mhux aċċessibbli

Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba mhux konxju ta’ kontenut speċifiku mhux aċċessibbli jew kwistjonijiet ta’ aċċessibilità fuq il-portal taghha. Jekk tidentifika tali kontenut, ġentilment għarrafna permezz tad-dettalji ta’ kuntatt provduti hawn taħt. F’każ bħal dan, is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba għandha l-għan li joħloq Pjan Direzzjonali dwar ir-Rimedjazzjoni tal-Aċċessibilità (ARR). L-ARR jiddeskrivi l-passi meħtieġa biex jgħin fl-identifikazzjoni ta’ kwistjoni ta’ aċċessibilità u biex il-prodott ikun konformi mal-EOA, inkluża l-iskeda antiċipata għat-tlestija ta’ dan l-għan. Biex tibda proċess ta’ Rimedjazzjoni għall-Aċċessibilità jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba fuq in-numru tat-telefown jew l-indirizz elettroniku li jidhru hawn taħt.

Rispons u dettalji tal-kuntatt

Inevitabbilment, aħna ġeili niżbaljaw ukoll. Aktar ma jkollna servizzi u riżorsi fuq l-internet, aktar ikun hemm ċans li ma nintebħux b’xi problemi, imma nibqgħu impenjati li nindirizzaw fil-pront kwalunkwe kwistjoni ta’ aċċess​. U hawn huwa fejn nixtiequ l-għajnuna tiegħek. Jekk ikollok xi diffikultà biex taċċessa l-portal tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju – L-Imqabba, jew ikollok problemi biex tuża xi aspett tal-portal, nixtiequ li tgħarrafna.