Avviż mill-Kumitat Amministrattiv – Lulju 2020

2020 July Notification by the Administrative Committee.

Il-Kumitat Amministrattiv jixtieq jinforma li t-terminu ta-Sezzjoni Zghazagh u l-Kummissjoni Nisa ser jigi estiz automatikament ghal sena ohra.