Ground Fireworks Display – Feast of Our Lady of the Lily 1994

Spettaklu ta’ Nar tal-Art Mekkanizzat – Festa tal-Madonna tal-Ġilju 1994

Wara l-ispettaklu tan-nar tal-ajru lejlet il-Festa tal-Madonna tal-Ġilju 1994, kien imiss spettaklu ieħor ta’ logħob tan-nar tal-art oriġinali u mekkanizzat tul Triq Karmenu Ciantar. Din kienet it-tielet sena li dan l-ispettaklu ma baqax jingħata mill-Pjazza ta’ quddiem il-Każin, fejn kien ilu jsir għal ħafna u ħafna snin. F’dan il-filmat, wieħed jista’ japprezza l-ammont ta’ rdieden mekanizzati li jaħdmu permezz ta’ fintuna u gassijiet ta’ bosta kuluri.

Inauguration of the Statues of St. Anne and St. Joachim - 1992

Inawgurazzjoni tal-istatwi ta’ Sant’ Anna u San Ġwakkin – 1992

Fil-bidu tas-snin 90 tas-seklu l-ieħor, l-Għaqda tal-Armar Madonna tal-Ġilju tat bidu għall-proġett estensiv t’armar ġdid għall-Pjazza tal-Knisja. Fil-Festa tal-Madonna tal-Ġilju 1992, ġew imżanżna żewġ statwi li jirraffiguraw lil Sant’Anna u San Ġwakkin, il-ġenituri tal-Madonna. Dawn saru mill-istatwarju Għawdxi Pawlu Aquilina u ġew ġentilment imħallsa minn Elbros Construction Limited u s-Sur Martin Gaffarena rispettivament.

A commemorative activity for the 75th anniversary from the end of World War II 1945 – 2020

Avveniment Specjali tal-75 sena minn tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija 1945-2020

Għada l-Ġimgħa 8 ta’ Mejju 2020, Malta se tkun qegħda tfakkar avveniment speċjali, dak tal-75 sena minn tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija 1945-2020. Għal dan l-avveniment, l-Għaqda tan-Nar Madonna tal-Ġilju, flimkien ma’ 26 kamra tan-nar ohra ġewwa pajjiżna, ġiet mistiedna tieħu sehem permezz ta’ ħruq ta’ nar tal-ajru. Dan in-nar, maħdum mill-membri tal-Għaqda tan-Nar Madonna tal-Ġilju, ser jinħaraq mill-Bypass tal-Imqabba fil-ħinijiet ta’ bejn 11:30 u 12:00.