logo-lily-youths

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju, l-Imqabba għandha l-unur tħabbar it-tkomplija tal-għaqda li tħaddan fiha żgħażagħ adoloxxenti b’etajiet minn 13 sa 18-il sena.

Din is-sena, l-applikanti se jkomplu jinvolvu ruħhom fix-xogħol li tieħu ħsieb is-Sezzjoni Żgħażagħ li ser tmexxi lil dawn l-adoloxxenti u taċċerta li din l-għaqda sservi bħala pedament għall-futur ta’ dik li tibqà l-ewwel Sezzjoni Żgħażagħ ġewwa raħalna, li tul is-sena 2018 iċċelebrat l-25 sena mit- twaqqif tagħha u kompliet tħares ’il quddiem lejn aktar suċċessi.

L-applikanti eliġibbli u interessati li jkunu parti minn din l-għaqda għandhom juza l-applikazzjoni online li hawn hawn taħt jew inkella jintbagħtu permezz ta’ posta elettronika fuq [email protected] (Niżżel l-applikazzjoni).

L-applikazzjonijiet se jagħlqu nhar il-Ħadd, 16 ta’ Awwissu, 2020 u se jinġabru minn Martina Frendo jew Sarah Scicluna; numru ta’ kuntatt: 9998 0309 jew jitħallew mal-bar tal-każin. Wara, il-Kumitat Ammanistrattiv jevalwa l-applikazzjonijiet u jsir kuntatt mal-applikanti.


131415161718
* Obligatorju / Required