Our Lily of the Lilies Procession
SliderMIN AĦNA

Messaġġ mill-President il-ġdid is-Sur Joseph Zammit

Mr Joseph Zammit - President
Mr Joseph Zammit – President

Wara n-numru estensiv ta’ messaġġi li sebquni f’dawn l-aħħar jiem, b’umiltà nixtieq ngħid GRAZZI mill-qalb tal-awguri u l-kuraġġ tagħkom: Il-membri ta’ kumitati u kummissjonijiet, is- soċji u l-partitarji ħabrieka, id-dilettanti u l-ħbieb tal-qalb.

Kien propju bl-istess sens ta’ umiltà li aċċettajt il-kariga tant prestiġjuża ta’ president tas- Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba, bil-wisq aktar meta ninsab fid-dell tal- president u għalliem, gwida u ħabib tiegħi Teddy Farrugia. L-ebda kliem ma jista’ jispjega l- apprezzament grat lejh tal-karriera kolossali tiegħu fl-istorja tas-Soċjetà, imma nibda u nispiċċa bil-kelma GRAZZI ta’ aktar minn tliet deċennji ta’ presidenza straordinarja imżewqa b’suċċessi suċċessivi.

Ma kont qatt nimmaġina li xi darba għad inkun qed nikteb dan il-messaġġ, imma hawn jien, lest biex naqdi dmiri mill-aħjar li nista’ għall-ġid tas-Soċjetà. Iva, dan huwa żmien diffiċli għal kulħadd, bil-wisq aktar għalina l-membri fi ħdan organizzazzjonijiet volontarji u dilettanti tal- festi Maltin. Huwa żmien li nieqfu u naħsbu, nirriflettu u niddeċiedu. Imma fil-fond ta’ qalbi nemmen ukoll li, fi żmien qasir, l-isfidi lkoll għad ngħelbu u, iva, NIRNEXXU.

Nagħlaq billi ngħid GRAZZI tal-fiduċja u awguri lill-sħabi membri tal-Kumitat Amministrattiv preżenti, hekk kif ninsabu nxammru l-kmiem, lesti biex naħdmu id f’id fil-kitba ta’ paġna ġdida tal-istorja tas-Soċjetà tant għażiża għalina. Fl-aħħar imma żgur mhux l-inqas, l-aktar GRAZZI mistħoqqa tmur lejn il-Madonna li tħarisna f’kull ħin u f’kull mument, DEJJEM – Viva l- Madonna tal-Ġilju!About us - To work and strive

Li taħdem u tistinka sabiex tgħolli u jkabbar isem din is-Soċjetà u l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju, patruna ta’ din is-Soċjetà u li żżomm id-drittijiet kollha kemm qodma u kemm ġodda, li jirrigwardaw il-Każin inġenerali, inkluż il-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni ġewwa l-knisja tal-Imqabba.

About us - To provide recreation

Biex tipprovdi rikrejazzjoni lill-membri, billi tipprovdi kwalunkwe ħaġa li kemm jista’ jkun is-Soċjetà jkollha fejn tgħaddi rikrejazzjoni onesta. Dan jikkomprendi l-istudju u l-prattika tal-Mużika, l-arti piroteknika, ix-xogħol fl-armar u attivitajiet sportivi u kulturali.

About us - To bring friendship

Li ġġib ħbiberija u armonija bejn l-imsieħba tas-Soċjetà.TALĠILJU ATTIVITAJIET

Pasta Night Take Out

2021-01-16 – Pasta Night Take Out

Is-Sezzjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser torganizza attivita bl-isem “Pasta Night Take Out”, nhar is-Sibt 16 ...
aqra iktar ...
TALĠILJU AĦBARIJIET

Membership 2021

2021 Tiġdid tal-Menswalita’

Is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba tinforma li għadu kemm beda’ t-tiġdid tal-menswalita’ tas-Soċji għas-sena 2021 ...
aqra iktar ...
2021 Commemorative Desk Calendar

2021 Kalendarju Kommemorattiv

Il-Kumitat Amministrattiv għadu kemm nieda desk calendar kommemorattiv għas-sena 2021 ...
aqra iktar ...
Saddened with the passing away of Anthony Bonello

Anthony Bonello iħalli din id-dinja

Is-Soċjeta' Mużikali Madonna tal-Ġilju tesprimi n-niket tagħha bl-aħbar tal-mewt ta’ Anthony Bonello, ...
aqra iktar ...
75 years Banda Lily Mqabba

9 ta’ Diċembru – L-Ewwel Banda fi ħdan l-ewwel Soċjeta’ Mużikali Mqabbija

Il-ġurnata tad-9 ta’ Diċembru timmarka l-ewwel dehra pubblika tal-ewwel Banda fi ħdan l-ewwel Soċjeta’ Mużikali Mqabbija ...
aqra iktar ...
AGĦMEL KUNTATT

Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju
Palazz il-Ġilju
Pjażża tal-Knisja
L-Imqabba
Malta

Email: info[@]talgilju.com

Mobile: +356 7740 6720