Our Lily of the Lilies Procession
SliderMIN AĦNA

Messaġġ mill-President il-ġdid is-Sur Joseph Zammit

Mr Joseph Zammit - President
Mr Joseph Zammit – President

Wara n-numru estensiv ta’ messaġġi li sebquni f’dawn l-aħħar jiem, b’umiltà nixtieq ngħid GRAZZI mill-qalb tal-awguri u l-kuraġġ tagħkom: Il-membri ta’ kumitati u kummissjonijiet, is- soċji u l-partitarji ħabrieka, id-dilettanti u l-ħbieb tal-qalb.

Kien propju bl-istess sens ta’ umiltà li aċċettajt il-kariga tant prestiġjuża ta’ president tas- Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba, bil-wisq aktar meta ninsab fid-dell tal- president u għalliem, gwida u ħabib tiegħi Teddy Farrugia. L-ebda kliem ma jista’ jispjega l- apprezzament grat lejh tal-karriera kolossali tiegħu fl-istorja tas-Soċjetà, imma nibda u nispiċċa bil-kelma GRAZZI ta’ aktar minn tliet deċennji ta’ presidenza straordinarja imżewqa b’suċċessi suċċessivi.

Ma kont qatt nimmaġina li xi darba għad inkun qed nikteb dan il-messaġġ, imma hawn jien, lest biex naqdi dmiri mill-aħjar li nista’ għall-ġid tas-Soċjetà. Iva, dan huwa żmien diffiċli għal kulħadd, bil-wisq aktar għalina l-membri fi ħdan organizzazzjonijiet volontarji u dilettanti tal- festi Maltin. Huwa żmien li nieqfu u naħsbu, nirriflettu u niddeċiedu. Imma fil-fond ta’ qalbi nemmen ukoll li, fi żmien qasir, l-isfidi lkoll għad ngħelbu u, iva, NIRNEXXU.

Nagħlaq billi ngħid GRAZZI tal-fiduċja u awguri lill-sħabi membri tal-Kumitat Amministrattiv preżenti, hekk kif ninsabu nxammru l-kmiem, lesti biex naħdmu id f’id fil-kitba ta’ paġna ġdida tal-istorja tas-Soċjetà tant għażiża għalina. Fl-aħħar imma żgur mhux l-inqas, l-aktar GRAZZI mistħoqqa tmur lejn il-Madonna li tħarisna f’kull ħin u f’kull mument, DEJJEM – Viva l- Madonna tal-Ġilju!About us - To work and strive
About us – To work and strive

Li taħdem u tistinka sabiex tgħolli u jkabbar isem din is-Soċjetà u l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju, patruna ta’ din is-Soċjetà u li żżomm id-drittijiet kollha kemm qodma u kemm ġodda, li jirrigwardaw il-Każin inġenerali, inkluż il-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni ġewwa l-knisja tal-Imqabba.

About us - To provide recreation
About us – To provide recreation

Biex tipprovdi rikrejazzjoni lill-membri, billi tipprovdi kwalunkwe ħaġa li kemm jista’ jkun is-Soċjetà jkollha fejn tgħaddi rikrejazzjoni onesta. Dan jikkomprendi l-istudju u l-prattika tal-Mużika, l-arti piroteknika, ix-xogħol fl-armar u attivitajiet sportivi u kulturali.

About us - To bring friendship
About us – To bring friendship

Li ġġib ħbiberija u armonija bejn l-imsieħba tas-Soċjetà.TALĠILJU ATTIVITAJIET

Zumba Sessions by the Our Lady of the Lily Women's Commission of Mqabba

2020 10 05 – Sessjonijiet ta’ Zumba

Il-Kummissjoni Nisa fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser torganizza sessjonijiet ta’ Zumba għal kulħadd kull nhar ta’ Tnejn ...
aqra iktar ...
2020-11-27 - Bejgħ ta' Ponsjetti għal żmien il-Milied

2020-11-27 – Bejgħ ta’ Ponsjetti għal żmien il-Milied

Is-Sezzjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjeta' Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba qegħda torganizza bejgħ ta' Ponsjetti għal żmien il-Milied ...
aqra iktar ...
2020-12-08 - Bejgħ t'ikel Tradizzjonali

2020-12-08 – Bejgħ t’ikel Tradizzjonali

Il-Kummissjoni Nisa fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser torganizza bejgħ t’ikel tradizzjonali fl-okkażjoni tal-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fl-Imqabba ...
aqra iktar ...
2020-12-08 - Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fl-Imqabba

2020-12-08 – Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fl-Imqabba

Nhar it-Tlieta 8 ta’ Diċembru 2020 ser tiġi ċċelebrata l-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fl-Imqabba. Fil-5:30pm jibda’ Rużarju Meditat fil-Knisja Parrokjali tal-Imqabba, ...
aqra iktar ...
2020-12-19 - ħelu Tradizzjonali tal-Milied

2020-12-19 – ħelu Tradizzjonali tal-Milied

Fl-okkażjoni tal-Milied 2020, il-Kummissjoni Nisa fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser tkun qegħda tilqa’ l-ordnijiet għal varjeta’ ta’ ...
aqra iktar ...
2020-12-20 - Lotterija tal-Milied

2020-12-20 – Lotterija tal-Milied

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba qegħda torganizza lotterija għal dan iż-żmien ta' Festi. Il-premju huwa dawn iż-żewġ pasturi mill-isbaħ li ...
aqra iktar ...
2020-12-23 - Tqassim ta' rigali mill-Father Christmas

2020-12-23 – Tqassim ta’ rigali mill-Father Christmas

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser torganizza attivitá fejn matulha ser jitqassmu rigali mill-Father Christmas lit-tfal tal-Imqabba. Din l-attivitá ser ...
aqra iktar ...
TALĠILJU AĦBARIJIET

Tħabbret il-mewt tal-Poeta Oliver Friggieri

Tħabbret il-mewt tal-Poeta Oliver Friggieri

Nhar is-Sibt 21 tà Novembru 2020 tħabbret il-mewt tal-Poeta Oliver Friggieri. Fost ix-xogħolijiet tiegħu insibu poeżija li dehret propju fuq ...
aqra iktar ...
Grazzi Teddy

Grazzi Teddy

Il-Festa tal-Madonna tal-Ġilju 2019 kienet l-aħħar Festa f'ċirkostanzi normali li saret taħt il-Presidenza ta' Teddy Farrugia ...
aqra iktar ...
Logo Administrative Committee

Rwoli Kumitat Amministrattiv 2020-2022

Il-Kumitat Amministrattiv tas-Soċjeta’ Mużikali Madonna tal-Ġilju iħabbar li wara l-elezzjoni għat-terminu 2020 / 2022 li nżammet fi tmiem Settembru 2020, ...
aqra iktar ...
Festa 2020 - Paniġierku f’Jum il-Festa

Festa 2020 – Paniġierku f’Jum il-Festa

Il-Quddiesa Solenni tal-Paniġierku f’Jum il-Festa tal-Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba, nhar il-Ħadd 30 t’Awwissu ...
aqra iktar ...
AGĦMEL KUNTATT

Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju
Palazz il-Ġilju
Pjażża tal-Knisja
L-Imqabba
Malta

Email: info[@]talgilju.com

Mobile: +356 7740 6720