Festa 2019 - Exposition of the Statue of Our Lady of the Lily in Mqabba Parish Church

Il-Missjoni tagħna hija:

  • Li taħdem u tistinka sabiex tgħolli u jkabbar isem din is-Soċjetà u l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju, patruna ta’ din is-Soċjetà u li żżomm id-drittijiet kollha kemm qodma u kemm ġodda, li jirrigwardaw il-Każin inġenerali, inkluż il-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni ġewwa l-knisja tal-Imqabba.
  • Biex tipprovdi rikrejazzjoni lill-membri, billi tipprovdi kwalunkwe ħaġa li kemm jista’ jkun is-Soċjetà jkollha fejn tgħaddi rikrejazzjoni onesta. Dan jikkomprendi l-istudju u l-prattika tal-Mużika, l-arti piroteknika, ix-xogħol fl-armar u attivitajiet sportivi u kulturali.
  • Li ġġib ħbiberija u armonija bejn l-imsieħba tas-Soċjetà.

TalGilju Amministrazzjoni

TalĠilju AMMINISTRAZZJONI

TalGilju BANDA

TalĠilju BANDA

TalGilju NAR

TalĠilju NAR

TalGilju FESTA

TalĠilju FESTA

TalGilju ZGHAZAGH

TalĠilju ZGĦAŻAGĦ

TalGilju ARMAR

TalĠilju ARMAR

TalGilju SPORTS

TalĠilju SPORTS

TalGilju NISA

TalĠilju NISA

TalGilju PUBLICATIONS

TalĠilju PUBLICATIONS

TalGilju MILESTONES

TalĠilju MILESTONES


Ġentilment ninfurmawkom li ser nkunu qed nippubblikaw l-informazzjoni kollha dwar min aħna fil-futur qarib.  
Grazzi tas-support.