Festa 1992

Ix-xoghol Pirotekniku estensiv ghall-Festa tal-Madonna tal-Gilju 1992

2020-05-16T14:33:40+02:00May 16, 2020|Harsa lejn il-Passat|

Dan il-filmat iwasslilna x-xogħol pirotekniku estensiv li nħadem għall-Festa tal-Madonna tal-Ġilju 1992. Ħafna huma tal-fehma li din is-sena kienet waħda mill-aktar mgħobbija fejn jidħol Il-logħob tan-nar.

The extensive pyrotechnic work for the feast of Our Lady of the lily 1992

2020-05-16T14:33:57+02:00May 16, 2020|Memories|

The footage uploaded conveys the extensive pyrotechnic work carried out by our fireworks enthusiasts for the Feast of Our Lady of the Lily 1992. Many are of the opinion that it was one of the most fireworks loaded years.

Friday March – Feast of Our Lady of the Lily, Mqabba 1992

2020-05-08T14:27:03+02:00May 8, 2020|Memories|

The Feast of Our Lady of the Lily 1992 was the last one in which lances where let off by hand during band marches. This film features the Friday March where numbers of supporters are seen enjoying themselves by firing various types of lances which up to that time was a custom going back many years.

Marċ tal-Ġimgħa – Festa tal-Madonna tal-Ġilju, L-Imqabba 1992

2020-05-08T14:26:47+02:00May 8, 2020|Harsa lejn il-Passat|

Il-Festa tal-1992 kienet l-aħħar waħda fejn inħarqu s-sfafar mill-idejn waqt il-marċi brijużi. Hawnhekk, qegħdin naraw il-Marċ tal-Ġimgħa fejn numri ta’ partitarji jidhru jieħdu sehem waqt il-briju billi jaħarqu diversi tipi ta’ sfafar li sa dak iż-żien kienet drawwa antika.

Inauguration of the Statues of St. Anne and St. Joachim – 1992

2020-05-08T07:56:59+02:00May 7, 2020|Memories|

In the early nine-tees of the previous century, the Our Lady of the Lily Decorations Section embarked in an extensive project of the manufacturing of new decorations for the village’s square. The Feast of Our Lady of the Lily 1992 saw the inauguration of two statues featuring the Parents of the Holy Virgin: Saint Anne and Saint Joachim, sponsored by Elbros Construction Limited and Mr Martin Gaffarena respectively.

Inawgurazzjoni tal-istatwi ta’ Sant’ Anna u San Ġwakkin – 1992

2020-05-08T07:58:46+02:00May 7, 2020|Harsa lejn il-Passat|

Fil-bidu tas-snin 90 tas-seklu l-ieħor, l-Għaqda tal-Armar Madonna tal-Ġilju tat bidu għall-proġett estensiv t’armar ġdid għall-Pjazza tal-Knisja. Fil-Festa tal-Madonna tal-Ġilju 1992, ġew imżanżna żewġ statwi li jirraffiguraw lil Sant’Anna u San Ġwakkin, il-ġenituri tal-Madonna. Dawn saru mill-istatwarju Għawdxi Pawlu Aquilina u ġew ġentilment imħallsa minn Elbros Construction Limited u s-Sur Martin Gaffarena rispettivament.

Title

Go to Top