202008-FestaTalGilju

Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, magħquda mal-Fratellanza tal-Immakulata Kunċizzjoni tal-Imqabba bi pjaċir tħabbar li bi qbil mal-Kappillan tal-Parroċċa u l-Kurja Arċiveskovili, l-Festa tal-Madonna tal-Ġilju fl-Imqabba hija kkonfermata għal nhar il-Ħadd 30 t’Awwissu 2020.