Avvenimenti Importanti

Home>>Dħul>>Min Aħna>>Avvenimenti Importanti

Dawn li ġejjin huma d-dati jew l-avvenimenti importanti li mmarkaw l-istorja tagħna u jiddefinixxu min aħna.

MEJJU 2020
75th Anniversary
TalGilju Banda

MARZU 2016
Premju Ġieħ l-Artiġjanat Malti

GUNJU 2014
30th Anniversary
Teddy Farrugia President

JANNAR 2014
50th Anniversary
Lily Fireworks Complex

DICEMBRU 2014
72 Hour Broadcasting Marathon
TalGilju FM 95.4 – Malta Records

GUNJU 2013
Inauguration of the replica of the Artistic Statue of Our Lady of Lilies in Mqabba Bypass

JUNE 2011
L-akbar Tapit Pirotekniku
Malta Records

JUNE 2011
L-akbar Raddiena
Guinness World Record

GUNJU 2010
Centenary Celebrations

JUNE 2010
Plancier Meravilja
Gieh l-Artigianat Malti

OTTUBRU 2009
Gieh l-Mqabba Award

JUNE 2008
National Ground Fireworks Champions

MARZU 2007
Visit by ArchBishop Cremona

MEJJU 2006
130th Anniversary
Our Lady of Lilies in Mqabba

AWISSU 2004
150th Anniversary of the Immaculate Conception Dogma

APRIL 2003
Austria Cultural exchange

GUNJU 2002
Austria Visit

GUNJU 2001
Kitzbuhel Choir

DICEMBRU 2000
Audience with
Pope John Paul II

GUNJU 2001
Kitzbuhel Choir

GUNJU 1996
Tunisia Visit

GUNJU 1995
Golden Jubilee

GUNJU 1997
Gross-Siegharts Band

GUNJU 1995
Sicily Visit

GUNJU 1995
Bandstand and Bandalora Inauguration

MEJJU 1995
50th Anniversary
The Lily Band Club

DICEMBRU 1987, 1988, 1989
First Prize
Decorated Facades for Christmas

GUNJU 1986
Society’s 75th Anniversary

1970
First Premises Extension

MEJJU 1976
First Centenary of the arrival of the Statue of Our Lady of Lilies