25th March - Feast of the Annunciation of the Virgin Mary

Il-25 ta’ Marzu – Festa tal-Annunzjazjoni tal-Verġni Marija. Illum jimmarka wkoll is 16-il dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes fejn ikkonfermat lil Bernardetta li hija tassew L-Immakulata Kunċizzjoni.