8 May - Holy Rosary of Pompeii. Ave Maria!

Illum 8 ta’ Mejju, il-Knisja Kattolika Universali tagħmel it-tifkira ta’ Sidtna Marija tar-Rużarju Mqaddes ta’ Pompeii. Ave Maria!