The Social Committee within the Madonna tal-Ġilju Musical Society will be organizing a 'Bazaar' in Mqabba square on the occasion of Mother's Day

Il-Kumitat Socjali fi hdan is-Socjeta Muzikali Madonna tal-Ġilju ser torganizza ‘Bazaar’ fil-pjazza tal-Imqabba fl-okkażzjoni ta’ Jum l-Omm. Ħa jkollna għal bejgħ diversi pjanti, fjuri friski u ‘flower arrangments’ bl-ordni. Ħa nkunu miftuħin is-Sibt mis-07:00am ‘il quddiem u l-Ħadd mis-07:00am sa 12:00pm.