Ġimgħa 26 ta’ Marzu 2021, hija l-Festa ta' Marija Addolorata

Illum il-Ġimgħa 26 ta’ Marzu 2021, hija l-Festa ta’ Marija Addolorata. Kieku ninsabu fi żmien normali, isir il-Pellegrinaġġ annwali bil-Vara tal-Madonna tad-Duluri mat-toroq tal-Imqabba. Nitolbu lill-Ommna Marija biex iżżomm IdejHa fuqna lkoll.

Oh Madonna tad-Duluri, imbikkija mingħajr ma turi, tara lil BinHa mislub, biex tarana mingħajr dnub!