Merchandising from past years for sale

Is-Sezzjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba ser ikollha t-shirts  li jaghmlu parti minn merchandising ta’ matul is-snin għall-bejgħ. Inħeġġu lis-soċji, partitarji u dawk kollezjonisti ma jitilfux din l-opportunità biex jixtru dan il-merchandising sabiex inkunu nistgħu nġeddu memorji sbieħ flimkien. L-ordnijiet jistghu isiru fuq store.talgilju.com jew 9981 6863.