Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (GDPR)

Avviż għall-Membri dwar dwar il-protezzjoni tad-dejta.

Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju u għalhekk il-Każin tal-Banda se jaġixxi bħala l-Kontrollur tad-Dejta fl-ipproċessar tad-dejta personali relatata ma’ individwi identifikabbli, skont l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (Kapitolu 568), kif ppromulgat f’Malta, li jimplimenta u jispeċifika aktar id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (GDPR).

Il-Każin tal-Banda huwa kommess li jipproteġi u jirrispetta l-privatezza tal-membri tiegħu. Bħala Kontrollur tad-Dejta, il-Każin tal-Banda huwa responsabbli għall-ħażna u l-ipproċessar tad-dejta tiegħek b’mod ġust, legali, sigur u trasparenti.

Liema dejta personali se nżommu fuqek?

Tista’ tagħtina informazzjoni dwarek billi timla formoli jew billi tikkorrispondi magħna bit-telefon, e-mail, midja soċjali jew b’modi oħra.

Dan jinkludi informazzjoni li tipprovdi meta tirreġistra mal-Każin tal-Banda bħala membru. L-informazzjoni li tagħtina tinkludi ismek u kunjomok, id-data tat-twelid, l-indirizz, l-indirizz tal-posta elettronika u n-numru tat-telefon / mobajl.

Għaliex għandna bżonn id-dejta personali tiegħek?

Ir-raġuni għaliex għandna bżonn id-dejta tiegħek hija li nkunu nistgħu namministraw is-sħubija tiegħek u nipprovdu s-servizzi ta’ sħubija li qed tiffirma għalihom meta tirreġistra mal-Każin tal-Banda.

Il-bażi legali tagħna għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek hija li għandna obbligu kuntrattwali lejk bħala membru li nipprovdu s-servizzi li qed tirreġistra għalihom. Ir-raġunijiet li għandna bżonn biex nipproċessaw id-dejta tiegħek jinkludu:

  1. L-ipproċessar ta’ formoli ta’ sħubija, ħlasijiet ta’ miżati ta’ sħubija u l-aġġornament tar-reġistru tal-membri tagħna.
  2. Komunikazzjoni mal-membri:
  • B’rabta m’ attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi organizzati mill-Kumitat Amministrattiv u / jew is-sottokumitati varji tal-Każin tal-Banda.
  • Fir-rigward tal-Laqgħat Ġenerali Annwali u Laqgħat Straordinarji.
  • Permezz ta’ ċirkulari biex il-membri jinżammu aġġornati ma’ materji speċifiċi inklużi kunċerti, kompetizzjonijiet, avvenimenti soċjali jew avvenimenti oħra.

Il-Każin tal-Banda jista jkollu bżonn ukoll li jipproċessa d-dejta personali tiegħek biex jikkonforma mal-obbligi legali jew regolatorji tiegħu.

Għal raġunijiet ta’ sigurtà nistgħu nirreġistraw jew naqbdu ritratti ta’ viżitaturi u / jew il-pubbliku b’mod ġenerali permezz ta’ recordings ta’ CCTV minn żoni pubbliċi u l-inħawi tal-bini tal-Każin tal-Banda. Il-bażi legali tagħna għall-ipproċessar ta’ ritratti hija għall-interessi leġittimi tagħna.

Kwalunkwe proċessar ta’ dejta personali għal skopijiet ta’ kummerċ dirett (jew l-iffirmar għal newsletters fuq il-websajt tagħna) jiġi pproċessat bil-kunsens tiegħek mal-ġbir. Bħala parti mill-attivitajiet kummerċjali tagħna, aħna nistgħu nibgħatu lill-membri:

  • Informazzjoni dwar merchandising (bħal ħwejjeġ tal-Każin tal-Banda); u
  • Pubblikazzjonijiet tal-Każin tal-Banda.

Il-membri kollha huma liberi li jissieħbu fil-paġna tal-midja soċjali tal-Każin tal-Banda fuq Facebook. Jekk tingħaqad mal-paġna ta’ Facebook tagħna, innota li l-operatur tat-tali pjattaforma għandu t-termini u l-kundizzjonijiet ta’ privatezza tiegħu u li l-Każin tal-Banda ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà jew responsabbiltà għal dawn it-termini u l-kumdizzjonijiet. Jekk jogħġbok iċċekkja dawn it-termini u l-kundizzjonijiet qabel ma tibgħat kwalunkwe dejta personali fuq il-paġni tal-midja soċjali tal-Każin tal-Banda.

Id-dejta tiegħek mhix ipproċessata għal skopijiet oħra għajr dawk imsemmija f’din l-ittra.

Ma’ min naqsmu d-dejta personali tiegħek?

Id-dejta personali tiegħek tinqasam biss mal-Kumitat Amministrattiv, sottokumitati oħra fi ħdan il-Każin tal-Banda u kwalunkwe awtorità regolatorja jew kompetenti meta dan ikun meħtieġ mil-liġi.

Il-Każin tal-Banda ma jipprovdi l-ebda dejta personali li għandu ma’ terzi persuni. Il-Każin tal-Banda ma jaħżinx jew ma jittrasferixxix id-dejta personali tiegħek barra minn Malta.

Kemm indumu nżommu d-dejta personali tiegħek?

Aħna nżommu d-dejta personali tiegħek fil-fajl sakemm tkun membru magħna. Hija r-responsabbiltà tiegħek li tiżgura li d-dejta tiegħek tiġi aġġornata billi tinfurmana dwar kwalunkwe bidla. Kwalunkwe dejta personali li nżommu fuqek tinqered b’mod sigur wara sentejn (2) ta’ inattività mal-Każin tal-Banda.

Filwaqt li tkun fil-pussess tagħna, id-dejta personali tiegħek tinħażen elettronikament u tista’ tiġi aċċessata elettronikament minn persuni awtorizzati biss. Il-Każin tal-Banda għandu fis-seħħ miżuri ta’ sigurtà mmirati biex jiżguraw il-kunfidenzjalità u s-sigurtà tad-dejta personali li jaħżen.

X’inhuma d-drittijiet tiegħek rigward id-dejta personali tiegħek?

Bħala suġġett tad-dejta, għandek id-dritt fi kwalunkwe ħin li titlob aċċess għal, rettifika jew tħassir tad-dejta personali tiegħek; li tirrestrinġi jew toġġezzjona għal ċerti tipi ta’ pproċessar tad-dejta personali tiegħek, inkluż il-kummerċ dirett; u għall-portabbiltà tad-dejta personali tiegħek.

Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek fi kwalunkwe ħin billi tikkuntattja direttament lill-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi tagħna (“PRO”) permezz ta’ email fuq [email protected].

Bl-istess mod, jekk għandek xi mistoqsijiet dwar dan l-Avviż ta’ Privatezza jew il-prattiċi tagħna ta’ protezzjoni tad-dejta, jekk jogħġbok ikkuntattja direttament lill-PRO tagħna permezz ta’ email fuq [email protected].

Għandek ukoll id-dritt li tqajjem ilmenti jew tħassib dwar l-użu jew l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek mill-Każin tal-Banda, direttament mal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dejta (“IDPC”) f’Malta (https://idpc.gov.mt/en/Pages/Home.aspx).

Aġġornata – 03.01.2021